1. Uvod
  2. Programiranje i faze programiranja
  3. Osnove programskog jezika C
  4. Kontrola toka programa
  5. Polja
  6. Pokazivači